Van

betekenis zijn

Voor iedereen met een specifieke zorgvraag.

Van betekenis zijn voor iedereen met een specifieke zorgvraag.

U kunt bij ons terecht met al uw financiële vragen of problemen en als u moeite heeft met het maken van beslissingen omtrent uw zorg of het beheren hiervan. Wij werken graag met u samen aan een oplossing.
Bewindvoering

Bewindvoering

We bieden u alle hulp rondom financiën

Mentorschap

Mentorschap

Samen uw persoonlijke belangen behartigen

Curatele

Curatele

Veilig beheer over uw zorg en financiën

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Samen aan het werk voor een schuldvrije toekomst

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Neem contact op